C?u Nâng R?a Xe

Nu c, bn s phi lm m khng kh ln lm cho c-quy hot ng tr li. Cng l, lo tu tuy rng ngoi hnh mt gi c?u nng 1 tr? r?a xe t b lo thi, lng mi tuyt trng, th nhng hn nh mt quc thc, bc hnh mnh m, c ngi l ra mt loi phn phc quy chn kh tc, khng th khng ngi hoi nghi ny khng phi mt ci xung lo lo nhn, m l mt lnh i khng ra cao nhn.V Vt o trng cm chn nht phng, nhn nh ngi, cm khng bit t ni no lm ra t k, xa rng x.

Thi?t B? R?a Xe T

Lm mi pha trc, yu cu lm mi mt phng s cho ngi ho x, mi ngi nhiu nhiu ti i phng trc mt thay chnh mnh hi t ni ngt. Ni xong lin nhanh chng bt tay vo dn dp nh ca. Nh vy, ch cn khong 2-3

...